ทำไม CARELINE ถึงแตกต่าง?

แคร์ไลน์ นอกจากจะให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานแล้วยังประเมินผลการตรวจสุขภาพ และแก้ปัญหาสุขภาพพนักงานของท่านโดยเน้นการดูแลสุขภาพที่เพาะเจาะจงกับพนักงานของท่าน เช่น จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ อบรมให้ความรู้ ดูแลเคสที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้สำหรับผู้ที่สนใจดูแลหรือตรวจสุขภาพ แคร์ไลน์ยังรวบรวมโปรโมชั่นแพ็คเกจสุขภาพจากโรงพยาบาลและคลินิก มาให้เลือกในเว็บไซต์เดียว เช่น แพ็คเกจตรวจสุขภาพ ฝากครรภ์ คลอด และแพ็คเกจสุขภาพอื่นๆ
ซึ่งนอกจากแคร์ไลน์จะช่วยหาโปรโมชั่นแพ็คเกจสุขภาพให้ตรงตามความต้องการของท่านแล้ว ยังมีบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกร เพื่อแนะนำการดูแลสุขภาพและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลตามความเหมาะสม

ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบริษัท

ตรวจสุขภาพประจำปีกับแคร์ไลน์ ดีกว่ายังไง?

1.มั่นใจมากกว่า >> แล็บตรวจสุขภาพที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 43 ปี

2.เข้าใจมากกว่า >> สรุปผล แนวโน้มโรคของพนักงาน

3.คุ้มค่ากว่า >> บริการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงกับพนักงานของท่านหลังการตรวจโดยแพทย์และเภสัชกร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน เช่น จัดกิจกรรมหรือแคมเปญสุขภาพ อบรมให้ความรู้ ดูแลและติดตามพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อหรือสอบถามโปรโมชั่นแพ็คเกจตรวสุขภาพ ได้ที่

Phone: 065-5681010

Email: [email protected]

Line: @carelineclinic

ส่งอีเมลหาเรา