Showing all 6 results

Show sidebar
Close

ตรวจมะเร็งในผู้ชาย(4 รายการ)

กรุงเทพเมดิคัลแล็บ(สาขาพหลโยธิน)
฿2,100.00 คลิ๊กเพื่อสอบถามผ่าน Line
Close

ตรวจมะเร็งในผู้หญิง(5 รายการ)

กรุงเทพเมดิคัลแล็บ(สาขาพหลโยธิน)
฿2,750.00 คลิ๊กเพื่อสอบถามผ่าน Line
Close

โปรแกรม Platinum หญิง (37 รายการ)

กรุงเทพเมดิคัลแล็บ(สาขาพหลโยธิน)
฿6,390.00 คลิ๊กเพื่อสอบถามผ่าน Line
Close

โปรแกรม Platinum ชาย (36 รายการ)

กรุงเทพเมดิคัลแล็บ(สาขาพหลโยธิน)
฿5,690.00 คลิ๊กเพื่อสอบถามผ่าน Line
Close

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance (22 รายการ)

฿2,230.00 คลิ๊กเพื่อสอบถามผ่าน Line
Close

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard (15 รายการ)

กรุงเทพเมดิคัลแล็บ(สาขาพหลโยธิน)
฿990.00 คลิ๊กเพื่อสอบถามผ่าน Line